Diensten en gemeenten

Meer en meer instanties willen hun personeel motiveren om met de fiets naar het werk te komen. Want in de stad zijn de werkverplaatsingen en het woon- en werkverkeer vaak bron van veel tijdverlies en stress. In de stad fietsen is goedkoop, gezond, duurzaam, snel en er zijn minder parkeerplaatsen nodig. Maar waar vind je fietsen ? Moet je ze huren, kopen ? En wat doe je met een lekke band ?

Dit zijn de diensten die CyCLO aan openbare diensten, gemeentes en organisaties aanbiedt :

Herstellingen

Tijdens één dag een mobiel herstelatelier op het werk (evenement)

Door een herstelatelier op het werk op touw te zetten, kan je extra cachet geven aan je evenementen die duurzame mobiliteit promoten (bijvoorbeeld : tijdens de week van de mobiliteit). Het principe : het mobiele atelier van CyCLO komt een halve of een hele dag ter plaatse om alle fietsen van je personeel na te kijken en te herstellen. 

Prijs : 80 €/uur en 36€ verplaatsingsonkosten

Onderhoud fietsvloot (enkel voor publieke diensten)

Sommige openbare diensen of organisaties beschikken zelf over een fietsvloot. Maar bij een platte band worden ze vaak niet meer gebruikt en ergens achtergelaten. CyCLO biedt een onderhouds- en herstellingsdienst aan op maat, dit kan ter plaatse of in onze ateliers. Meer weten? Gelieve hiervoor contact op te nemen met ons Mobiel Atelier via mobile@cyclo.org.

Fietsen aanschaffen

Samenstellen van een set tweedehandsfietsen voor openbare diensten

Zou u graag een aantal gerecycleerde kwaliteitsfietsen willen aankopen voor uw openbare organsatie (gemeentes, OCMW’s, scholen enz) ? CyCLO maakt jouw eigen set tweedehandsfietsen aan, volgens je eigen behoeftes en/of in combinatie met een onderhoudscontract.

Advies

CyCLO kan je ook bijstaan in al je projecten rond duurzame mobiliteit voor je onderneming. Zou je graag een fietsparking of een nieuwe set fietsen willen kopen ? Aarzel niet om ons te contacteren, wij helpen je graag verder met onze ervaring.