bluebike parkingnoord

Fietsenparking Noord

In de eerste helft van maart 2019 opent, onder het stationsgebouw, een nieuwe parking met toegangscontrole.

Zowel de installatie van dit toegangssysteem, als het beheer nadien, zal nu worden uitgevoerd door B-Parking, een dienst van de NMBS.
Van zodra deze praktische info beschikbaar is (tarieven, hoe in te schrijven, hoe je MoBIB-kaart te koppelen), plaatsen we hier de bijhorende link.

De vrij toegankelijke stalling is al open.