Mobiel atelier ter plaatse voor bedrijven en gemeenten

Onderhoud ter plaatse gebeurt door ons mobiel atelier. Dit atelier is uitgerust met alle gereedschap en onderdelen nodig voor het uitvoeren van kleine herstellingen. Het rijdt uit voor onderhoud en herstellingen in het kader van onderhoudscontracten, maar je kan het ook inhuren voor een halve of een volledige dag.

Steeds meer ondernemingen willen hun personeel aanzetten om per fiets naar het werk te komen. In het kader van een actie of een evenement omtrent mobiliteit kan je het mobiel atelier in je bedrijf laten komen.
We doen een technische controle van de fiets en herstellen waar mogelijk.
Voorwaarden:
Je betaalt €70,00 per uur en verplaatsingskosten. De gebruikte onderdelen worden apart aangerekend.
We weten graag op voorhand over hoeveel fietsen het gaat. En je voorziet best 20 vierkante meter (beschut in geval van slecht weer).
Neem contact op met CyCLO BURO voor inlichtingen of om het mobiel atelier te reserveren.