CyCLO zoekt nieuwe bestuurders (M/V)

CyCLO vzw is een sociale economie organisatie die fietsen promoot in Brussel via fietstechniek, recyclage en fietscultuur. We werken met een vijftigtal werknemers vanuit 8 fietsateliers. Daarnaast ontwikkelen we met CycloParking de fietsenparkings in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. CyCLO werkt op het kruispunt van drie grote uitdagingen in Brussel: mobiliteit, tewerkstelling en leefmilieu.

www.cyclo.org

CyCLO wil haar raad van bestuur versterken en is daarvoor op zoek naar meerdere bestuurders die de culturele diversiteit van Brussel weerspiegelen.

De raad van bestuur is samengesteld uit 6 tot 8 bestuurders die als één orgaan beslissen. In de raad van bestuur rapporteert de directeur over de belangrijke dossiers en worden strategische keuzes gevalideerd. Regelmatig wordt er ook advies gevraagd in de voorbereidende fase van strategische dossiers. De raad van bestuur heeft dus een controle- en validatiefunctie en daarnaast een adviserende functie.

Om de 6 weken wordt een raad van bestuur georganiseerd op dinsdagavond, behalve in juli en augustus. Hoogst uitzonderlijk kan een extra vergadering worden ingepland. Eind maart wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden. Alle bijeenkomsten vinden plaats op de Koolmijnenkaai 34, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Als bestuurder werk je op vrijwillige basis zonder vergoeding. Je helpt CyCLO vooruit en draagt zo actief bij aan de Brusselse fietscultuur en sociale economie.

We zoeken naar diverse en complementaire bestuurders maar allemaal moeten ze:

  • Een hart hebben voor de fiets in Brussel;
  • Achter de visie en activiteiten van CyCLO staan;
  • Geloven in de meerwaarde van een sociale en circulaire economie;
  • Kunnen vergaderen in het Frans en het Nederlands;
  • Zich willen engageren voor een periode van minstens 4 jaar.   

http://www.cyclo.org/nl/over-cyclo/waarom-cyclo

Geïnteresseerd?
Stuur ons je motivatie en cv ten laatste op 4 maart 2018 ter attentie van Alain Vandenplas, voorzitter, naar job@cyclo.org. Je hoort van ons voor 10 maart.