Opleiding en tewerkstelling

Met haar socio-professioneel inschakelingstraject DyNAMO, bestaande uit een opleiding fietstechniek en een uitgebreide stage in haar fietsateliers, draagt CyCLO bij tot een inclusieve Brusselse arbeidsmarkt.