Fietstechniek

Kennis en ervaring in fietstechniek zijn onze basisgrondstoffen. CyCLO streeft kwaliteit na voor elk onderhoud, en voor elke herstelling. Het CyCLO-atelier is één van de best draaiende ateliers in België.

CyCLO vzw stimuleert fietsen in Brussel. Door werkervaring en tewerkstelling te bieden aan mensen met moeilijkheden op de arbeidsmarkt geeft CyCLO vzw een creatief antwoord op drie grote uitdagingen in het Brussels Gewest: mobiliteit, tewerkstelling en recyclage. Onze fietstechnische kennis is de basisgrondstof. Onze positionering broodnodig maar uniek.