Innovatie

Van lacunes in de modal split, over prototypes voor fietsenstallingen naar recyclage design, CyCLO werkt voortdurend aan nieuwe ontwikkelingen in de fietseconomie. De fietspunten zijn hiervan het beste voorbeeld.