Opleiding en tewerkstelling

CyCLO is een sociale economieonderneming in Brussel. Opleiding via werkervaring en de creatie van tewerkstelling voor doelgroepwerknemers in de fietseconomie zijn belangrijk voor de stad. CyCLO stelt immers veel Brusselaars met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te werk in een lokale economische niche die de mobiliteit verbetert en duurzaam maakt.

Bij CyCLO krijgt elke werknemer, doelgroep of niet, zijn individuele traject. Omdat de werknemers de motor zijn van de organisatie, hecht CyCLO veel belang aan persoonlijke ontwikkeling. De organisatie van werkervaring en creatie van tewerkstelling maken het voor doelgroepwerknemers mogelijk terug actief te zijn op de arbeidsmarkt, maar het is veel meer dan dat. Het individuele traject houdt rekening met de persoonlijke en professionele verwachtingen en mogelijkheden. Competentiemanagement past bijgevolg perfect in ons streven naar kwaliteit en goede resultaten. Het verwerven en verdiepen van (bijkomende) competenties is cruciaal voor de CyCLO-werknemer, en maakt hem sterker, nu en in de toekomst.

In 2011 won CyCLO de Prix de l’Economie Sociale (link), www.prixdeleconomiesociale.be