Technische controle

Een auto moet jaarlijks een controle ondergaan omwille van veiligheidsredenen. Waarom gebeurt dit niet bij een fiets ? CyCLO voert in haar ateliers gratis een technische keuring uit van je fiets. Met een technische fiche controleren we of je fiets veilig en in regel is. Daarna kan jij beslissen of je de problemen wil oplossen en of je dat door ons wil laat doen.