Praktisch

Het werkervaringsproject DyNAMO wil laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden een traject (op de werkvloer) aanbieden. Om aan eraan deel te nemen, moet je  

  1. OF ingeschreven zijn bij het OCMW én in aanmerking komen om te werken onder een Artikel60 of DSP-contract (na te vragen bij je OCMW)
  2. OF genieten van een werkloosheidsuitkering en in aanmerking komen voor een DSP- of inschakelingscontract (na te vragen bij Actiris).
  3. Daarnaast biedt CyCLO nog twee startbaanplaatsen aan laaggeschoolde jongeren (van minder dan 26 jaar!). 

DyNAMO is:

  • 4 maanden intensieve opleiding in ons opleidingsatelier, gelegen aan de Koolmijnenkaai te Brussel
  • een voltijdse tewerkstelling in éen of meerdere ateliers vanaf de 5e maand 
  • een intensieve begeleiding rond algemene vaardigheden  
  • lessen Nederlands 
  • een basisopleiding informatica
  • coaching op individueel en groepsniveau 

DyNAMO heeft als doel de algemene vaardigheden van haar cursisten te versterken.  Ook al volgt iedereen hetzelfde programma, kan elke atelierassistent rekenen op een persoonlijk ontwikkelingsplan, afgestemd op de eigen competenties. Op basis van verschillende evaluaties en individuele overlegsessies, worden de assistenten aangemoedigd bepaalde vaardigheden te verbeteren. Elke deelnemer krijgt zo een werkervaringsprogramma op maat. Als het einde van het traject nadert, proberen we samen met het OCMW en LINK van Actiris de kans op tewerkstelling na uitstroom te verhogen.

Heb je zin om binnen het kader van DyNAMO werkervaring op te doen bij CyCLO ? Neem dan contact op met job@cyclo.org of bel 0474 80 34 10

CyCLO werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend als Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid (PIOW)