Fietsdiefstal

Fietsdiefstal is een serieus probleem in Brussel. Het is een van de belangrijkste redenen waarom mensen stoppen met fietsen. Fietsdiefstallen worden steeds vaker geregistreerd. Toch zijn de aangegeven diefstallen slechts het topje van de ijsberg. In de fietspunten komt CyCLO dagelijks in contact met slachtoffers van fietsdiefstal en zelfs met de dieven zelf. In plaats van de schouders op te halen en het fenomeen als onafwendbaar te beschouwen, wil CyCLO aan de kar trekken. Samen met de andere fietsverenigingen werd byebyebicycle opgezet. Op deze site kan je lezen wat een echt anti-fietsdiefstalbeleid zou kunnen zijn. Andere steden, zoals Londen, hebben met een coherent beleid dat het aantal fietsdiefstallen drastisch deed dalen. Dat beleid draait rond vijf speerpunten: handhaving, sensibilisering, infrastructuur, betrokkenheid en evaluatie. Op het vlak van sensibilisering en betrokkenheid werden hier en daar al maatregelen genomen. Informatie geven over hoe je je fiets degelijk sluit bijvoorbeeld. Maar op het vlak van handhaving, infrastructuur en evaluatie gebeurt er zo goed als niets. Fietsdiefstal moet worden onderzocht en vervolgd, er moeten meer beveiligde fietsenstallingen komen en fietsdiefstal moet worden gemeten en geëvalueerd. Werd je fiets dus gestolen? Ga dan naar byebyebicycle, doe aangifte en meteen ook je verhaal.

Brussels depot voor gevonden fietsen

Soms worden fietsen gestolen en elders gewoon op straat achtergelaten. Als de fiets dan gegraveerd is, kan de eigenaar makkelijk worden teruggevonden. Is hij dat niet, dan heb je toch nog kans hem terug te vinden in het centraal depot voor achtergelaten fietsen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben voorlopig 16 gemeenten hun medewerking toegezegd om de fietsen die werden achtergelaten op hun grondgebied samen te brengen in het centraal depot. CyCLO haalt de fietsen op, neemt er een foto van en zet een uitgebreide beschrijving op www.gevondenfietsen.be . In plaats van de verschillende gemeentelijke depots fysiek af te schuimen, kunnen slachtoffers van fietsdiefstal op deze website gaan kijken of hun fiets zich in het centraal depot bevindt. Door het sleuteltje te laten zien of door specifieke kenmerken van je fiets te kunnen noemen, kan je je fiets komen ophalen in het depot.

Na de fietsen gedurende 3 maanden te hebben bewaard (wettelijk verplicht), worden ze gemonteerd tot degelijke tweedehandsfietsen, of volledig gedemonteerd om de onderdelen te recupereren. Het centraal depot voor achtergelaten fietsen bevindt zich in de Leuvensesteenweg 665-669, te Schaarbeek.

Fietsen graveren

Je rijksregisternummer op het kader graveren maakt het gemakkelijker je fiets terug te vinden in geval van diefstal, via de website www.gevondenfietsen.be. Het kan ook potentiële dieven afschrikken.

Je kan je fiets gratis laten graveren in alle CyCLO-ateliers. In de fietspunten wordt een gravering beschouwd als een kleine herstelling: afhankelijk van de bezetting in het atelier, gebeurt het binnen de 24 uur ofwel terwijl u wacht. Fietsen worden enkel gegraveerd op vertoon van je identiteitskaart. Kijk hier hoe je fiets kan worden gegraveerd.

Fietsen worden gegraveerd met het rijksregisternummer van de eigenaar. Dat is meteen ook de zwakke schakel in het systeem. Fietsen worden immers doorgegeven of doorverkocht. Daarom zou elke fiets een uniek serienummer moeten hebben, met bijhorende papieren. Als dat kan voor auto’s, waarom dan niet voor fietsen? Als je gegraveerde fiets wordt gestolen, en je ziet er even later iemand mee rijden, dan is het nog niet zeker dat je hem kan terugkrijgen. Als de nieuwe eigenaar de fiets te goeder trouw heeft gekocht op een markt (e-bay is ook een markt), dan heb je enkel het recht je fiets terug te kopen aan dezelfde prijs als die waartegen de nieuwe eigenaar hem op de markt heeft gekocht. Als je gegraveerde fiets wordt gestolen, en de dief komt in een CyCLO-atelier om een herstelling te laten uitvoeren dan kunnen we enkel via de politie te weten komen of de fiets al dan niet als gestolen werd aangegeven. Dat neemt natuurlijk te veel tijd in beslag.

Fietsherstellers moeten toegang hebben tot een databank waar alle fietsgraveringen in zijn opgenomen. Zo kunnen we van elke fiets nagaan of hij werd gestolen of niet. Zo’n databank bestaat tot nog toe niet. Daarom vragen we bij elke gravering een paar andere gegevens op zodat we alvast onze eigen (Brusselse) databank hebben. Als je gegraveerde fiets wordt gestolen en de politie vindt hem terug op straat of bij een fietsdief, dan kan de politie je contacteren om je fiets terug te geven.