Dynamo : socio-professionele inschakeling bij CyCLO

Naast fietstechniek, heeft de socio-professionele inschakeling via werkervaring altijd deel uitgemaakt van de identiteit van CyCLO. Bij haar ontstaan in 2003 zette de vzw op kleine schaal een programma rond professionele ervaring op in de Vlaamsesteenweg, DyNAMO genaamd. In de loop der jaren ontwikkelde dit DyNAMO-project tot een goed uitgewerkt werkervaringstraject.

Via DyNAMO biedt CyCLO aan Brusselaars die nog maar weinig kans maken op de arbeidsmarkt  een werkervaring waarmee ze hun competenties kunnen doen groeien. Bij CyCLO volgt elke assistent een individueel parcours en krijgt hij verschillende soorten opleidingen, zowel in savoir faire (fietstechniek) als in savoir être (communicatie, assertiviteit, klantenoriëntatie, zelf het woord nemen, coaching en persoonlijke ontwikkeling). Daarna volgen ze interne stages in onze verschillende ateliers, met de bedoeling professionele werkervaring op te doen.

In 2015 werden zowel de infrastructuur als de organisatie van het DyNAMO-programma herzien om onze capaciteit te kunnen verdubbelen. Elke 6 maanden kan nu een groep van 8 personen de opleiding beginnen. Deze gegroepeerde inschrijvingen zorgen voor een meer geharmoniseerde opleiding per niveau, gestructureerder, met een duidelijk afgelijnd programma en een betere teamspirit.

Afhankelijk van hun statuut, duurt het parcours van de CyCLO-assistenten tussen een en twee jaar. De laatste zes maanden van hun traject worden ze begeleid door een doorstroomcoach. In groep of op individuele basis volgen ze een module in actief werk zoeken. Onze coach behandelt er verschillende onderwerpen : schrijven van een CV, een motivatiebrief, houding tijdens een sollicitatiegesprek, .. Ze stelt hen pistes voor om zich te heroriënteren in functie van hun passies en talenten, en begeleidt hen daarna in het hele proces.

In 2011 won CyCLO de Prix de l’Economie Sociale : www.prixdeleconomiesociale.be

In praktijk

In het werkervaringsproject DyNAMO wordt doorlopend aan laaggeschoolde langdurig werkzoekenden een traject (op de werkvloer) aangeboden op het vlak van fietstechniek en/of in de fietspunten. In het kader van de Brusselse doorstromingsprogramma’s (DSP, PTP in ‘t Frans) is het mogelijk te worden in de fietsmechanica. DSP is een "tewerkstellingsmaatregel die aan langdurig werklozen de mogelijkheid biedt werkervaring op te doen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken en eventueel door te stromen naar het normale arbeidscircuit". Alle arbeiders in opleiding worden minstens 2 jaar lang begeleid door ervaren fietsherstellers en door een pedagogisch coördinator. Vanaf het tweede jaar draaien de arbeiders mee in de winkel of in een fietspunt, waar ze leren omgaan met tijdsdruk in een reële werksituatie. Goed om weten: alleen wie van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) een attest C.200.3 krijgt, voldoet aan de DSP-voorwaarden:
- in het Brusselse Gewest wonen
- geen diploma hoger secundair onderwijs hebben
- EN ten minste 24 maanden volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn (ofwel minimum 12 maanden wachtuitkering, of 9 maanden voor jongeren minder dan 25),
OF minstens 1 jaar een uitkering van het OCMW hebben (9 maanden voor jongeren).

In het kader van Artikel 60 (ter beschikking stelling door een OCMW), kan een werknemer bij CyCLO werkervaring opdoen in de fietspunten, aangepast aan het individu. De waaier van taken in een fietspunt is immers veel breder: onthaal, administratie, kleine fietsherstellingen, toezicht. Het doel van de Art. 60- maatregel is om mensen die geen recht hebben op bepaalde sociale uitkeringen (zoals werkloosheidsuitkeringen omdat ze onvoldoende arbeidsdagen kunnen bewijzen) de mogelijkheid geven te werken zodat zij kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Daarnaast biedt CyCLO nog twee startbaanplaatsen aan laaggeschoolde jongeren. Het volledige eerste jaar van de startbaan staat in het teken van de fietstechnische opleiding. Daarna wordt hij of zij ingeschakeld in een fietspunt. De trajecten van de doelgroepwerknemers verlopen allemaal volgens hetzelfde modulair stramien, dat gebaseerd is op competenties. Op basis van de veelvuldige evaluaties wordt afgeremd of een tandje bijgestoken, wat voor elke deelnemer resulteert in een werkervarings-programma op maat.

CyCLO werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend als Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid (PIOW).

Heb je zin om binnen het kader van DyNAMO werkervaring op te doen bij CyCLO ? Neem dan contact op met nadia@cyclo.org of tel : 0474 80 34 10