Come and ride as you are!

Vrijdag 28/04/2023

Een gedeelde passie voor de fiets doet achter de schermen of op het terrein, een ploeg samenwerken van maar liefst 96 personen. Deze ploeg ontvangt op haar beurt, fietsers in één van de meest diverse steden van de wereld.

Onze vzw is dan ook erg trots dat ze in 2022 het Diversiteitslabel van Actiris in ontvangst mocht nemen... Voor ons een erkenning van het engagement en de daaraan gekoppelde acties die we sinds 2019 ondernamen : 

  • Voor het hele team: vorming Diversiteit en Inclusie door een externe experte 
  • Een interne werkgroep die een Diversiteitscharter schreef dat door alle personeelsleden zal worden ondertekend
  • In onze Arbeidsovereenkomst: de toevoeging van een artikel over ons diversiteitsbeleid en de wettelijk reglementering
  • In onze werkaanbiedingen: de toevoeging van een clausule die iedereen aanmoedigt te solliciteren en om, indien nodig, redelijke aanpassingen te vragen
  • In al onze interne en externe communicaitie: aandacht voor inclusief taalgebruik en representatieve beeldvorming 
  • In onze ateliers: een duidelijk zichtbare sticker op de deur die alle bezoekers welkom heet

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de eerste verwezenlijkingen binnen een grotere werf... en het is maar een begin!

In afwachting van alle uitdagingen op het pad van diversiteit en inclusie: Please, come and ride as you are  !