Dynamo : socio-professionele inschakeling

Voor CyCLO staat fietstechniek op gelijke voet met het concept van sociale economie. Al van bij haar ontstaan in 2003, zette de vzw in de Vlaamsesteenweg een programma op rond professionele ervaring en tewerkstelling; DyNAMO. In de loop der jaren ontwikkelde dit kleinschalig project zich tot wat het vandaag is.

Via DyNAMO biedt CyCLO Brusselaars in de marge van de arbeidsmarkt een werkervaring aan, die hen de kans geeft hun competenties verder te ontwikkelen. Elke assistent volgt daarbij een individueel parcours en krijgt een uitgebreid vormingsaanbod: fietstechniek, communicatie, assertiviteit, klantenoriëntatie, coaching en persoonlijke ontwikkeling.

Na deze opleidingsperiode, zet de assistent(e) zijn/haar parcours verder in één van onze ateliers (stage). Daar maken ze kennis met reële situaties en zetten ze hetgeen ze hebben geleerd, om naar de praktijk. Tijdens deze interne stageperiode doet de stagiaire werkervaring op en verhoogt hij/zij de kennis en vaardigheden nodig voor zijn/haar professionele omschakeling.

Twee maal per jaar starten we met een opleidingsparcours voor 8 personen. Deze gegroepeerde instroom laat een meer geharmoniseerde en gestructureerde opleiding op maat toe, met een afgelijnd leertraject. Via individuele opvolgingsgesprekken en regelmatige evaluatie voorziet CyCLO gedurende het ganse traject intensieve begeleiding. 

CyCLO vzw is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemandateerd als inschakelingsonderneming en werkt voor haar opdracht samen met Actiris, de Brusselse OCMW's en Werkwinkels, Febio, Febisp, Ressources en Tracé.

Praktisch

Het socio-professioneel inschakelingstraject DyNAMO richt zich tot laaggeschoolden en langdurig werkzoekenden. Om aan eraan te kunnen deelnemen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Ben je aangesloten bij het OCMW?

Krijg je een werkloosheidsuitkering?

Het DyNAMO-parcours bestaat uit:

  • 4 maanden intensieve opleiding fietsmechaniek in ons opleidingsatelier gelegen aan de Koolmijnenkaai te Brussel
  • Start in februari of oktober (2x8 personen) 
  • Vorming en een intensieve coaching voor algemene vaardigheden en ‘savoir-être’
  • een voltijdse tewerkstelling in éen of meerdere ateliers vanaf de 5e maand (stage) 
  • lessen Nederlands 
  • een basisopleiding informatica

DyNAMO heeft als doel de technische en de algemene vaardigheden van haar cursisten te versterken.  Iedereen volgt hetzelfde opleidingsprogramma, maar elke atelierassistent kan rekenen op een persoonlijk competentieontwikkelingsplan. Op basis van meerdere evaluatiemomenten en individuele gesprekken, worden de assistenten aangemoedigd bijkomende inspanningen te leveren of om bepaalde vaardigheden te verbeteren. Elke deelnemer krijgt zo een werkervaringsprogramma op maat. Als het einde van het traject nadert, proberen we samen met het OCMW en LINK van Actiris de kans op tewerkstelling na uitstroom te verhogen.

Heb je zin om binnen het kader van DyNAMO werkervaring op te doen bij CyCLO ? Neem dan contact op met job@cyclo.org of bel 02 203 95 16.

Je beantwoordt niet aan de voorwaarden, maar je bent zot van fietsen en je wil een carrière-bocht maken? Dan is de avondopleiding van Syntra misschien wel wat je zoekt?