Dynamo : socio-professionele inschakeling

Naast fietstechniek, heeft de socio-professionele inschakeling via werkervaring altijd deel uitgemaakt van CyCLO's identiteit. Al van bij haar ontstaan in 2003 zette de vzw in de Vlaamsesteenweg een programma op rond professionele ervaring en tewerkstelling, DyNAMO genaamd. In de loop der jaren groeide dit DyNAMO-project uit tot een goed uitgewerkt werkervaringstraject, in samenwerking met verschillende Brusselse OCMW’s en de Brusselse openbare tewerkstellingsdienst Actiris

Via DyNAMO biedt CyCLO Brusselaars in de marge van de arbeidsmarkt een werkervaring aan die hen de kans geeft hun competenties verder te ontwikkelen. Elke assistent volgt daarbij een individueel parcours en krijgt een uiteenlopende vormingsaanbod, zowel in savoir faire (fietstechniek) als in savoir être (communicatie, assertiviteit, klantenoriëntatie, zelf het woord nemen, coaching en persoonlijke ontwikkeling). Daarna volgen ze, met het oog op professionele werkervaring, interne stages in onze verschillende ateliers. Doorheen dit traject kan hij/zij op begeleiding en evaluatie rekenen.

Twee maal per jaar (in oktober en februari) starten we met een opleidingsparcours voor 8 personen. Deze gegroepeerde inschrijvingen laten een meer geharmoniseerde en gestructeerde opleiding per niveau toe, met een duidelijk afgelijnd programma en een betere groepsgeest.

In het kader van deze sociale opdracht is CyCLO lid van 2 federaties: Febio (Federatie van de Brusselse Initiatieven voor de Ontwikkeling van de werkgelegenheid) en Resscources (Federatie van sociale en circulaire ondernemingen in Brussel en Wallonië in de sector van hergebruik van goederen en materialen).

Praktisch

Het werkervaringsproject DyNAMO wil laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden een traject (op de werkvloer) aanbieden. Om aan eraan deel te nemen, moet je  

  1. OF ingeschreven zijn bij het OCMW én in aanmerking komen om te werken onder een Artikel60 of DSP-contract (na te vragen bij je OCMW)
  2. OF genieten van een werkloosheidsuitkering en in aanmerking komen voor een DSP- of inschakelingscontract (na te vragen bij Actiris).
  3. Daarnaast biedt CyCLO nog twee startbaanplaatsen aan laaggeschoolde jongeren (van minder dan 26 jaar!). 

DyNAMO is:

  • 4 maanden intensieve opleiding in ons opleidingsatelier, gelegen aan de Koolmijnenkaai te Brussel
  • een voltijdse tewerkstelling in éen of meerdere ateliers vanaf de 5e maand 
  • een intensieve begeleiding rond algemene vaardigheden  
  • lessen Nederlands 
  • een basisopleiding informatica
  • coaching op individueel en groepsniveau 

DyNAMO heeft als doel de algemene vaardigheden van haar cursisten te versterken.  Ook al volgt iedereen hetzelfde programma, kan elke atelierassistent rekenen op een persoonlijk ontwikkelingsplan, afgestemd op de eigen competenties. Op basis van verschillende evaluaties en individuele overlegsessies, worden de assistenten aangemoedigd bepaalde vaardigheden te verbeteren. Elke deelnemer krijgt zo een werkervaringsprogramma op maat. Als het einde van het traject nadert, proberen we samen met het OCMW en LINK van Actiris de kans op tewerkstelling na uitstroom te verhogen.

Heb je zin om binnen het kader van DyNAMO werkervaring op te doen bij CyCLO ? Neem dan contact op met job@cyclo.org of bel 0474 80 34 10

CyCLO werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend als Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid (PIOW)